Olen Mikko Paju, laillistettu puheterapeutti (FM). Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2008. Vuonna 1994 valmistuin luokanopettajaksi (FM) ja 1995 ilmaisutaidonopettajaksi.

Puheterapeutin työtä olen tehnyt n. 10 vuotta. Työkokemusta on erityisesti aikuisneurologisten häiriöiden tutkimisesta erikoissairaanhoidon sektoreilla (Kymenlaakson keskussairaala ja Pohjois-Kymen sairaala).Työni koostuu puheen, kielen ja kommunikointikyvyn, sekä niihin liittyvien häiriöiden (afasia, dysartria) arvioinneista ja kuntouttamisesta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ja osaamisalueenani on nielemishäiriöiden (dysfagia) arviointi ja kuntoutus. Lisäksi työhöni kuuluu toiminnallisten tai elimellisten äänihäiriöiden kuntouttaminen. Olen antanut myös änkytysterapiaa.

Julkisella sektorilla työskentelyn ohessa toimin sivutoimisesti yksityisenä ammatinharjoittajana. Vuodesta 2012 lähtien olen toiminut Kelan sopimusterapeuttina, vaikeavammaisten avoterapian palveluntuottajana. Hoidan myös yksityisesti tai vakuutusyhtiöiden kautta puheterapiaan hakeutuvia asiakkaita. Työskentelen nuorten ja aikuisten kuntoutujien parissa. Sivutoimeen liittyvä toimitilani sijaitsee Kouvolan keskustan tuntumassa. Teen myös kotikäyntejä.