Olen Mikko Paju, laillistettu puheterapeutti (FM). Valmistuin puheterapeutiksi vuonna 2008. Vuonna 1994 valmistuin luokanopettajaksi (FM) ja 1995 ilmaisutaidonopettajaksi.

Puheterapeutin työtä olen tehnyt n. 17 vuotta. Työkokemusta on erityisesti aikuisneurologisten häiriöiden tutkimisesta erikoissairaanhoidon sektoreilla (Kymenlaakson keskussairaala ja Pohjois-Kymen sairaala), vuodesta 2007 vuoden 2020 kevääseen asti. Työni koostuu puheen, kielen ja kommunikointikyvyn, sekä niihin liittyvien häiriöiden (afasia, dysartria) arvioinneista ja kuntouttamisesta. Erityisenä kiinnostuksen kohteena ja osaamisalueenani on nielemishäiriöiden (dysfagia) arviointi ja kuntoutus. Lisäksi työhöni kuuluu toiminnallisten tai elimellisten äänihäiriöiden kuntouttaminen. Olen antanut myös änkytysterapiaa.

Toimin tällä hetkellä päätoimisena ammatinharjoittajana. Vuodesta 2012 lähtien olen toiminut mm. Kelan sopimusterapeuttina, vaikeavammaisten avoterapian palveluntuottajana. Työskentelen nuorten ja aikuisten kuntoutujien parissa. Toimitilani sijaitsee Kouvolan keskustan tuntumassa. Teen myös kotikäyntejä. Kymenlaakson alueen lisäksi toimin ammatinharjoittajana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.